Beheerskantoor Scheveningen B.V.
Gevers Deynootweg 970
2586 BW 's-Gravenhage
Telefoon: 070 - 351 4811
Telefax: 070 - 351 28 38